#liikenne12

Nyt keskikesällä tulee kuluneeksi vuosi kautta aikain ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan aloittamisesta. Otsikon mukaisessa aihetunnisteessa luku 12 viittaa suunnitelmakauden kestoon, jolla tähdätään nykyistä pitkäjänteisempään liikenteen suunnittelu- ja kehitystyöhön valtakunnan tasolla. Ensimmäisen kauden on tarkoitus alkaa vuonna 2021 ja päättyä 2032. Lue lisää…

Liikennemääristä on moneksi

Maaliskuussa alkaneen valtakunnallisen poikkeustilan aikana suomalaisia on puhuttanut Uudenmaan ja muun Suomen välisen liikenteen rajoittaminen. Mikkelin seudulla huomiota on kiinnitetty etenkin liikenteen lisääntymiseen alueilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Rajoitustoimien tehokkuutta on arvioitu mm. puhelinoperaattorien keräämän anonyymin paikkatiedon ja automaattisilla Lue lisää…

Tervetuloa PLiMiX 2040 -hankkeen www-sivuille!

”Päästötön liikenne Mikkelin seudulla 2040” -hanke käynnistyi vuonna 2019, ja nyt myös tämä hankkeen päätiedotuskanavana toimiva nettisivusto on avattu. Tällä hetkellä näiltä sivuilta löytyy mm. koottua tilastotietoa Mikkelin seudun nykyisistä liikennemääristä, kuvaus liikennejärjestelmän mallintamisesta sekä tietoa päästöttömyyden ja vähäpäästöisyyden määrittelytavoista. Lue lisää…