Maaliskuussa alkaneen valtakunnallisen poikkeustilan aikana suomalaisia on puhuttanut Uudenmaan ja muun Suomen välisen liikenteen rajoittaminen. Mikkelin seudulla huomiota on kiinnitetty etenkin liikenteen lisääntymiseen alueilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Rajoitustoimien tehokkuutta on arvioitu mm. puhelinoperaattorien keräämän anonyymin paikkatiedon ja automaattisilla mittalaitteilla pääteiltä kerätyn liikennemäärätiedon avulla. Liikennemäärätietoa saadaan jatkuvasti n. 450 paikasta eri puolilta Suomea, joskin suuri osa näistä liikenteen automaattisista mittauspisteistä (LAM) on sijoitettu eteläisimpään Suomeen.

Esimerkiksi yksi pisteistä on Mikkelin Pitkäjärvellä seudun vilkkaimmalla tieosuudella, josta tietoja saadaan lähes reaaliajassa. Tällä hetkellä liikenteen määrä Pitkäjärven LAM-pisteellä on n. 138 ajoneuvoa tunnissa Kuopion suuntaan ja n. 138 ajoneuvoa tunnissa Lahden suuntaan. 123 ajoneuvoa tunnissa Lahden suuntaan. Pitkän ajan keskiarvo tieosuudella on n. 15 600 ajoneuvoa vuorokaudessa eli n. 650 ajoneuvoa tunnissa sisältäen liikenteen molempiin suuntiin.

LAM-tiedot ovat avointa tietoa, jota kerää ja jakaa Traffic Management Finland. Tietoja hyödynnetään tehokkaasti myös PLiMiX-hankkeessa. Tutkimusalueella on Mikkelin lisäksi kuusi muuta LAM-pistettä, ja lisäksi alueen ulkopuolelle ulottuvan tieliikenteen mallintamisessa hyödynnetään tietoja viidestä muusta LAM-pisteestä. Erityisen tärkeässä roolissa on LAM-raporttiaineisto, josta on erotettavissa raskaan liikenteen vuorokausikohtaiset ajoneuvomäärät. PLiMiX-hankkeen simulointimallinnuksen nykytilaskenaarion tuloksia verrataan näihin lukuihin, jotta varmistutaan tavaraliikennemallin toimivuudesta.

LAM-tiedoista koostetaan toisinaan myös lyhyemmän aikavälin tarkasteluja. Poikkeustilan hengessä sanomalehti Länsi-Savo otsikoi tiistaina 21.4. valtatie 5:n liikennemäärien kasvaneen tuhansilla Uudenmaan rajan avaamisen jälkeen. Uutisessa verrattiin pääasiassa kahden maanantain (6.4.2020 ja 20.4.2020) liikennemääriä 14 LAM-pisteellä. Tuhannet ”lisäajoneuvot” jätettiin kuitenkin suhteuttamatta siihen, miten autioiksi tiet tyhjenivät rajoitustoimien myötä, sekä siihen, millaisia liikennemäärät ovat tavanomaisessa tilanteessa.

Liikennemäärät olivat vielä viime viikon (vko 16) lopullakin kaukana niistä, joita on mitattu tavanomaisina kevätviikonloppuina. Oheisessa kaaviossa on esitetty viitostien vuorokausikohtaiset liikennemäärät Pertunmaan Kuortissa viikoilta 10-16 vuosina 2019 ja 2020. Vuoden 2019 päivämääriä on ”aikaistettu” kahdella vuorokaudella niin, että viikonpäivät ovat samat. Pääsiäisviikonloput on merkitty P-kirjaimella.

On myös huomioitava, että liikennettä kulkee kahteen suuntaan. Alla olevista kuvaajista nähdään, että pääsiäisen jälkeen viitostiellä on lisääntynyt Etelä-Savoon suuntautuvan liikenteen lisäksi myös Päijät-Hämeen suuntaan kulkeva liikenne.

Tavaraliikennemääriin poikkeustila on vaikuttanut yleisesti hyvin vähän. Selkeimmät erot tavaraliikenteessä vertailujaksojen kesken on nähtävissä valtatiellä 13 Lappeenrannan ja Mikkelin välillä, jossa kuorma-autoja on tänä keväänä kulkenut 16 % viime vuoden vastaavaa jaksoa vähemmän, Tiellä kulkee paljon puutavara-autoja ja Suomen ja Venäjän välistä tavaraliikennettä.

Liikennetietojen lähde Traffic Management Finland / digitraffic.fi, lisenssi CC 4.0 BY
Pitkäjärven LAM-pisteeltä tähän artikkeliin tuotu tieto perustuu viimeisen viiden minuutin keskimääräiseen ajoneuvomäärään.

Kategoriat: Uutiset