PLiMiX 2040-hankkeessa liikennejärjestelmän simulointi alkaa nykytilaskenaariosta, josta edetään erilaisia liikennöintitarpeita, -palveluja ja käyttövoimaratkaisuja sisältäviin tulevaisuusskenaarioihin. Nykytilaskenaario perustuu paljolti tilastoituun tietoon, jonka avulla simulointimallia validoidaan eli esimerkiksi tarkistetaan, vastaako mallin tuottama tietyn liikennemuodon kuljetussuorite tilastoitua suoritetta.

Hankkeen tutkimuskohteena olevaan alueeseen (MiX) sisältyvät Mikkelin seutukuntaan kuuluvat kunnat Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala sekä Mikkelin työssäkäyntialueeseen kuuluva Juva. Tässä nykytilakatsauksessa liikenteen tunnuslukuja tarkastellaan MiX-alueen lisäksi myös koko Etelä-Savon näkökulmasta.

Liikennemuodot ja niiden vuosisuoritteet

Liikennemuotoja voidaan luokitella mm. väylätyypin, kuormatyypin, liikennevälinetyypin tai liikennemuodon julkisuuden (julkinen ja yksityinen liikenne) mukaan. Väyliä ovat tiet ja kadut, rautatiet, vesitiet ja lentoreitit. Kuormatyypit jakautuvat henkilöliikenteeseen ja tavaraliikenteeseen alaluokkineen. Liikkumismuotoja on luokiteltu liikennevälineperusteisesti valtakunnallisessa henkilöliikennetutkimuksessa (Traficom), jonka perusteella on tunnistettu Mikkelin seudulla tai muualla Etelä-Savossa yleiset liikennemuodot (kursivoituna liikennemuodot, joissa pääosa liikenteen käyttövoimasta päästötöntä energiaa):

  • jalankulku (alaluokat: kävely, pyörätuoli, rollaattori)
  • polkupyörä (alaluokat: moottoriton polkupyörä, sähköavusteinen polkupyörä)
  • henkilöauto (alaluokat: henkilö- ja pakettiauto kuljettajana, henkilö- ja pakettiauto matkustajana)
  • muu yksityinen (alaluokat: mopoauto, mopo, moposkootteri, moottoripyörä, kevytmoottoripyörä, moottorikelkka, mönkijä, kuorma-auto, traktori, työkone, soutuvene, purjevene, matkailuajoneuvo, moottorivene)
  • bussi (alaluokat: lähiliikenteen bussi, kaukoliikenteen bussi, tilausbussi, pikkubussi, koulubussi, palvelulinja)
  • juna (alaluokat: taajamajuna, kiskobussi, kaukojuna, tavarajuna, muu raideliikenne)
  • taksi (alaluokat: taksi, koulutaksi, invataksi, kutsutaksi)
  • lentoliikenne (alaluokat: reittilento, tilauslento, pienkoneet)
  • lauttaliikenne (alaluokat: laiva, autolautta, lossi, lautta)

Eri liikennemuotojen suoritteita tilastoidaan lähinnä kuljetettujen henkilöiden tai kuljetetun tavaramäärän mukaan, kulkuneuvojen kulkeman kokonaismatkan mukaan, tai näiden tulona muodostuvan kuljetussuoritteen mukaan. Eniten on saatavilla valtakunnallista tilastotietoa, Julkaistua tietoa on vähemmän saatavilla maakunta- ja seututasolla.

Seutukohtaista tietoa tarvitaan PLiMiX 2040 -hankkeessa liikenteen nykytilaa koskevan tilannekuvan muodostamiseen ja PLiMiX -liikennejärjestelmämallin validointiin. Alla olevissa taulukoissa on esitetty Etelä-Savon ja MiX-hankealuetta koskevien arvioiden lisäksi koko Manner-Suomea koskevia tilastotietoja, joiden liikennemäärät kuvaavat vuotta 2017.


Kotimaan henkilöliikenne yleisimpien kulkumuotojen mukaan

VäylätyyppiKulkumuotoManner-Suomi
1 000 hlö-km/v
Etelä-Savo
1 000 hlö-km/v
MiX-alue
1 000 hlö-km/v
TieliikenneHenkilö- tai pakettiauto¹64 716 4002 353 4001 346 800
Linja-auto6 941 000264 000132 000
Moottoripyörä, mopo tai mopoauto¹1 257 30033 70018 000
Jalankulku1 860 30051 80027 100
Polkupyörä1 302 20025 90013 600
Tiet yhteensä76 077 2002 728 8001 537 500
RaideliikenneJuna4 129 00092 30027 300
Metro425 400--
Raitiovaunu132 400--
Raiteet yhteensä4 686 80092 30027 300
Vesiliikenne²Matkustaja-alus141 0008000
Lentoliikenne³Lentokone1 223 4003 40050
Yhteensä82 128 4002 825 3001 564 850
1) Henkilö-, paketti- ja mopoautojen suorite arvioitu kertomalla ajoneuvosuorite henkilöautojen keskimääräistä matkustajamäärää kuvaavalla kertoimella 1,4.
2) Sisältää myös Ahvenanmaalta alkavat tai Ahvenanmaalle päättyvät kotimaanmatkat ja Ahvenanmaan sisäiset matkat.
3) MiX-alueen arvio sisältää myös sotilaskuljetukset.

Henkilöliikenteen kotimaanmatkojen vuosisuoritteet Manner-Suomessa, Etelä-Savossa ja MiX-hankealueella (Mikkelin seutukunta + Juva). Lento-, raide- ja vesiliikenteen suoritteet Etelä-Savon ja MiX-hankealueen sisällä perustuvat tilastoihin ja kohdealueiden sisään jääviin laskettuihin tai arvioituihin väyläpituuksiin. Lähteet: Finavia, Mikkelin kaupunki, Traficom/Tilastokeskus, Väylä, VTT/Lipasto


Tavaraliikenteen kuljetussuorite kotimaassa nettotonnikilometreinä

VäylätyyppiLiikennevälineManner-Suomi
1 000 tonni-km/v
Etelä-Savo
1 000 tonni-km/v
MiX-alue
1 000 tonni-km/v
Tieliikenne¹Kuorma-auto26 329 000
1 437 000
876 500
Raideliikenne²Tavarajuna10 362 000
489 900
293 900
Vesiliikenne²Rahtialus2 390 000
158 100
900
Lentoliikenne³Lentokone1 800
--
Yhteensä39 082 800
2 085 000
1 171 300
1) MiX-alueen kuljetussuorite arvioitu Etelä-Savon keskimääräistä nettokuormaa kuvaavalla kertoimella 10,2
2) Manner-Suomen suorite sisältää Ahvenanmaan liikenteen ja Etelä-Savon ja MiX-alueen suorite sisävesiväylien kansainvälisen liikenteen
3) Arvioitu suorite perustuu v. 2017 tilastoituun kotimaan lentojen kokonaisrahtimäärään (n. 3 600 t) sekä kahden vilkkaimmin liikennöidyn lentoaseman väliseen etäisyyteen (Helsinki ja Oulu, n. 500 km)

Kotimaan tavaraliikenteen kuljetussuoritteet (nettokuorma) Manner-Suomessa, Etelä-Savossa ja MiX-hankealueella (Mikkelin seutukunta + Juva). Lento-, raide- ja vesiliikenteen suoritteet Etelä-Savon ja MiX-hankealueen sisällä perustuvat tilastoihin ja kohdealueiden sisään jääviin laskettuihin tai arvioituihin väyläpituuksiin. Lähteet: Finavia, Traficom/Tilastokeskus, Väylä, VTT/Lipasto.