PLiMiX-liikennejärjestelmämalli validoidaan ensin nykytilaskenaariossa, ja sen jälkeen sitä voidaan käyttää tulevaisuuden liikennejärjestelmävaihtoehtojen simulointiin.

Tulevaisuudesta emme kovin tarkkaan tiedä, varsinkin kun yritämme kuvitella, miltä yhteiskuntamme, liikkumistarpeemme ja sen myötä liikennejärjestelmämme näyttävät 20 vuoden päästä. Sitä varten tulemme laatimaan erilaisia tulevaisuusskenaarioita, joissa mm. väestön määrä, yksityisautojen omistus, joukkoliikenteen saavutettavuus ja vaihtoehtoisten käyttövoimien saatavuus vaihtelevat. Pyrimme käyttämään skenaarioiden oletusten taustalla mahdollisimman paljon puolueettomien asiantuntijoiden arvioita ja julkaisuja, kuten esimerkiksi väestökehityksen osalta Tilastokeskuksen julkaisemia väestöennusteita.

Kuntakohtaiset väestöennusteet allokoidaan nykyiseen asuinrakennuskantaan niin, että tulevaisuuden liikennejärjestelmässä aluekohtaiset matkatarpeiden määrät muuttuvat samassa suhteessa väestökehityksen kanssa. Alla oleva kuva-animaatio havainnollistaa pientalojen tilastoitua ja ennustettua asukasmäärän muutosta MiX-alueella.

Kartta-animaatio asutettujen pientalojen ja niiden asukasmäärän muutoksesta MiX-alueella (Mikkelin seutukunta + Juva) vuosina 2005, 2010, 2013, 2018, 2030 ja 2040. Esitys perustuu Tilastokeskuksen väestötilastoihin (maantieteellinen tarkkuus 1 km²) ja vuonna 2019 julkaistuun väestöennusteeseen (kuntatason tarkkuus).

Valistuneetkin arviot kykenevät vain harvoin tarkkoihin ennusteisiin. Esimerkiksi vuosituhannen alussa laadittu ennuste Etelä-Savon väkiluvuksi vuonna 2020 oli 150 653 (sis. vuonna 2013 Mikkeliin liitetty Suomenniemi), joka on 8 273 henkeä enemmän kuin toteutunut väestömäärä (142 380, ennakko joulukuulta 2019). Väkiluku maakunnassa on siis kuluneen 20 vuoden jaksolla vähentynyt yli 5 % ennustettua nopeammin.

Ennusteiden epävarmuuden takia tulevaisuusskenaarioissa tehdäänkin herkkyystarkasteluja, jotta epävarmuustekijöiden vaikutus simulointien lopputuloksiin voidaan havaita.