Hankkeen loppuraportti ja tulosaineisto julkaistu

Hanke on päättynyt ja sen loppuraportti sekä siihen liittyvät tulosaineistot ovat ladattavissa alla olevista linkeistä. Loppuraportti Loppuraportti (PDF-tiedoston koko 3 Mt) Liikennejärjestelmän simulointiskenaarioiden tulosaineistot CSV-tiedostot on suuren kokonsa (n. 130 – 170 Mt) johdosta pakattu .zip-tiedostoihin. Tiedostojen sisältämien rivien määrä ylittää esim. MS Excel -taulukkolaskentaohjelman rivien enimmäismäärän. Tiedostojen katseluun ja Lue lisää…

Ilmastotavoitteet ja liikenne Mikkelin seudulla -webinaarin esitysdiat ladattavissa

ILMASTOTAVOITTEET JA LIIKENNE MIKKELIN SEUDULLA -webinaari Etelä-Savon maakunta pyrkii hiilineutraaliuteen vuoteen 2035 mennessä. Useassa Mikkelin seudun kunnan ilmasto-ohjelmassa tavoitellaan liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä. Mikä on liikenteen ja ilmastotavoitteiden välinen suhde ja millaisia liikenteen päästöjen vähentämiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia tunnistetaan erityisesti Mikkelin seudulla? Mm. näistä aiheista keskusteltiin 14.2.2022 Lue lisää…

Ajoneuvokanta vähäpäästöisemmäksi, mutta millä tavoin?

Liikenne- ja viestintäministeriö julkisti lokakuun 27. päivänä järjestämässään Fossiilittoman liikenteen tiekartan hankewebinaarissa liudan autojen käyttövoimiin liittyviä tavoitteita, joihin sisältyi mm. 600 000 – 700 000 sähköauton saaminen liikenteeseen vuoteen 2030 mennessä. Samassa tilaisuudessa korostettiin, että sähköautot eivät suinkaan ole ainoa tieliikenteen ratkaisu, joilla liikenteen kokonaispäästöt puolitetaan seuraavan kymmenen vuoden aikana. Lue lisää…

Mikkelin 200 kilometrin pyörätieverkko tavoittaa seudun asukkaista puolet

Interaktiivisella kartalla on esitetty MiX-hankealueen kevyen liikenteen väylät (pyörätiet). Karttaa voi zoomata, ja eri karttatasojen näkyvyyttä voi muuttaa. Mikkelin seudun (Mikkelin seutukunta ja Juva) väestöstä puolet eli vajaa 40 000 asukasta asuu Mikkelin keskustaajaman pyörätieverkon äärellä[1]. Tällä alueella pyöräteiden yhteispituus on hieman yli 200 kilometriä, ja verkko pääosin yhtenäinen. Mikkelissä on Lue lisää…

#liikenne12

Nyt keskikesällä tulee kuluneeksi vuosi kautta aikain ensimmäisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadinnan aloittamisesta. Otsikon mukaisessa aihetunnisteessa luku 12 viittaa suunnitelmakauden kestoon, jolla tähdätään nykyistä pitkäjänteisempään liikenteen suunnittelu- ja kehitystyöhön valtakunnan tasolla. Ensimmäisen kauden on tarkoitus alkaa vuonna 2021 ja päättyä 2032. Käytäntö perustuu paljolti rajanaapureistamme saatuihin kokemuksiin. Ruotsissa suunnittelua on toteutettu Lue lisää…

Liikennemääristä on moneksi

Maaliskuussa alkaneen valtakunnallisen poikkeustilan aikana suomalaisia on puhuttanut Uudenmaan ja muun Suomen välisen liikenteen rajoittaminen. Mikkelin seudulla huomiota on kiinnitetty etenkin liikenteen lisääntymiseen alueilla, joilla on paljon vapaa-ajan asuntoja. Rajoitustoimien tehokkuutta on arvioitu mm. puhelinoperaattorien keräämän anonyymin paikkatiedon ja automaattisilla mittalaitteilla pääteiltä kerätyn liikennemäärätiedon avulla. Liikennemäärätietoa saadaan jatkuvasti n. 450 Lue lisää…

Tervetuloa PLiMiX 2040 -hankkeen www-sivuille!

”Päästötön liikenne Mikkelin seudulla 2040” -hanke käynnistyi vuonna 2019, ja nyt myös tämä hankkeen päätiedotuskanavana toimiva nettisivusto on avattu. Tällä hetkellä näiltä sivuilta löytyy mm. koottua tilastotietoa Mikkelin seudun nykyisistä liikennemääristä, kuvaus liikennejärjestelmän mallintamisesta sekä tietoa päästöttömyyden ja vähäpäästöisyyden määrittelytavoista. Hankkeessa syntyvää uutta tietoa julkaistaan sivustolla hankkeen edetessä. Päivitämme tiedon Lue lisää…